Jak powstają – Tesla HyperLight Eyewear pl

Okulary THE® inspirowane są odkryciem cząsteczki Fulerenu C60

Nagroda Nobla, 1996 rok
W 1996 r. przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii naukowcom Kroto, Smalley i Curl za odkrycie Fulerenu C60, cząsteczki Fibonacciego o dwudziestościennej strukturze symetrycznej. Fuleren C60 jest trzecią alotropową postacią węgla oprócz grafitu i diamentu i ma identyczną, uniwersalną symetrię właściwą dla struktur biologicznych, a wręcz całego wszechświata, który według Platona ma symetrię dwunastościenną.

Hiper-harmonizacja światła

Technologia okularów THE® jest oparta na cząsteczce Fulerenu C60, wytwarzającej unikalne, potężne i korzystne światło o dynamice idealnej na poziomie kwantowej energii i informacji. Oddziałując z cząsteczką C60, która jest „żywa” i skręca się/wibruje/obraca się z niewiarygodną prędkością 18 miliardów razy na sekundę, fotony z dowolnego źródła światła przyjmują układ torusa kwantowego zgodnie z zasadą złotego podziału. Kwantowe hiper-światło o idealnej symetrii, identycznej jak niektóre biostruktury, bezpośrednio oddziałuje z biomolekułami (szczególnie klatryną w mózgu) i przesyła zarówno optymalną energię, jak i optymalną informację na poziomie komórkowym. Transfer energii i informacji o hiper-harmonizowanym świetle do zaburzonych struktur energetycznych biomolekuł prowadzi do regeneracji ich naturalnych funkcji, a w efekcie harmonizuje i uzdrawia.

nobelprizePL

Wpływ światła na mózg

Nagroda Nobla, 2017 rok
Światło reguluje poziom hormonów w mózgu, jest to tak zwany rytm okołodobowy. Za to odkrycie została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za rok 2017 naukowcom Hall, Rosbash i Young.

Okulary THE® umożliwiają użytkownikom regenerację biomolekuł i biostruktur w unikalny sposób, utrzymując optymalne bioprocesy w oczach i mózgu. Rezultatem jest równowaga psychofizyczna – widzimy lepiej, czujemy się lepiej, myślimy lepiej, jesteśmy bardziej produktywni i odnosimy większe sukcesy. Wszystko to sprawia, że wybór tych okularów jest konieczny, rozsądny i mądry w przypadku każdej osoby.

Złoty podział – uniwersalne prawo harmonii i piękna

Leonardo da Vinci uważał, że geometria opiera się na boskich proporcjach (prawo natury wpisuje się w prawo Złotego Podziału), co stanowi podstawę praw harmonii i piękna. Jednak Złoty Podział to też zasada, dzięki której struktury biologiczne wchodzą w czasoprzestrzenną interakcję z kwantowym hiper-światłem, osiągając w ten sposób rezonansowy transfer energii i informacji i regenerują organizm na poziomie kwantowym.

Lepiej widzisz – LEPIEJ SIĘ CZUJESZ – Lepiej myślisz – Lepiej pracujesz

ŚWIATŁO SŁONECZNE

Diagram 1a pokazuje widzialny zakres światła słonecznego. Pokazuje szkodliwe długości fal (HW) ( światło fioletowe i niebieskie) oraz pożądane długości fal (DW) (450–780 nm), których intensywność często przekracza optimum.

Diagram 1b pokazuje widzialny zakres światła słonecznego przechodzącego przez Okulary THE®. Transformacja światła sprawia, że fale HW są w dużej mierze eliminowane, podczas gdy niebieskie światło jest znacząco zredukowane. Wyjątkowa wydajność soczewki Quantum Hyperlight Optics® sprawia, że nadmierna ilość energii słonecznej jest przekształcana na poziom optymalny dla oczu.

ŚWIATŁO SŁONECZNE

Diagram 1a pokazuje widzialny zakres światła słonecznego. Pokazuje szkodliwe długości fal (HW) ( światło fioletowe i niebieskie) oraz pożądane długości fal (DW) (450–780 nm), których intensywność często przekracza optimum.

Diagram 1b pokazuje widzialny zakres światła słonecznego przechodzącego przez Okulary THE®. Transformacja światła sprawia, że fale HW są w dużej mierze eliminowane, podczas gdy niebieskie światło jest znacząco zredukowane. Wyjątkowa wydajność soczewki Quantum Hyperlight Optics® sprawia, że nadmierna ilość energii słonecznej jest przekształcana na poziom optymalny dla oczu.

ŚWIATŁO NEONOWE

Diagram 2a pokazuje widmo światła neonowego z dużą ilością HW, podczas gdy ilość energii z DW jest zwykle mniejsza niż optymalna (450–780 nm).

Diagram 2b ukazuje widmo światła neonowego przechodzące przez Okulary THE®. Jak widać, światło neonowe zmieniło się: Światło fioletowe i niebieskie zostały przekształcone do pożądanej długości fali (450–780 nm), stąd ich niedostateczna energia została wzmocniona, w unikalny sposób, do poziomu optymalnego dla funkcjonowania oczu i mózgu.

 

ŚWIATŁO LED

Diagram 3a pokazuje zakres białego światła LED ze światłem fioletowym i znaczną ilością niebieskiego światła. Ilość energii przy pożądanych długościach fal jest znacznie niższa niż optymalna (450–780 nm).

Na diagramie 3b widzimy, że przechodząc przez soczewki Quantum Hyperlight Optics®, światło LED jest przekształcane w zdrowe światło Quantum Hyperlight. HW są przekształcane w DW, podczas gdy niedostateczna intensywność światła LED jest przekształcana w energię o poziomie optymalnym dla funkcjonowania oczu.

ŚWIATŁO NEONOWE

Diagram 2a pokazuje widmo światła neonowego z dużą ilością HW, podczas gdy ilość energii z DW jest zwykle mniejsza niż optymalna (450–780 nm).

Diagram 2b ukazuje widmo światła neonowego przechodzące przez Okulary THE®. Jak widać, światło neonowe zmieniło się: Światło fioletowe i niebieskie zostały przekształcone do pożądanej długości fali (450–780 nm), stąd ich szkodliwa niedostateczna energia została wzmocniona, w unikalny sposób, do poziomu optymalnego dla funkcjonowania oczu i mózgu.

 

ŚWIATŁO LED

Diagram 3a pokazuje zakres białego światła LED ze światłem fioletowym i znaczną ilością niebieskiego światła. Ilość energii przy pożądanych długościach fal jest znacznie niższa niż optymalna (450–780 nm).

Na diagramie 3b widzimy, że przechodząc przez soczewki Quantum Hyperlight Optics®, światło LED jest przekształcane w zdrowe światło Quantum Hyperlight. HW są przekształcane w DW, podczas gdy niedostateczna intensywność światła LED jest przekształcana w energię o poziomie optymalnym dla funkcjonowania oczu.

Gold Medal, China Association of Inventions, Foshan 2018

Gold Plaque and Gold Medal, Inventions, Belgrade 2018

Gold Medal, Invent Arena, Trinec 2018

Gold Medal, International Federation of Inventors’ Association, Geneva 2018

Gold Medal, World Intellectual Property Organization, Belgrade 2018

Opatentowana nanotechnologia oparta na fulerenie C60 i odkryciu hiper-zharmonizowanego i Hiper-spolaryzowanego światła, którą wyróżniono wieloma prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami.